Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji usług wypożyczenia roweru lub zapisu na szkolenie rowerowe, które znajdują się w ofercie SH Bikes Wojciech Sander NIP: 9223068838 22-400 Zamość ul. Płoskie 205a

 

2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem:

 

a) postanowień REGULAMINU NAJMU Rowerów elektrycznych oraz niniejszego regulaminu. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego użytkowania sprzętu sportowego między Klientem a firmą SH Bikes zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online lub telefonicznie na warunkach określonych w regulaminie i cenniku. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia.

b) w przypadku rezerwacji usługi szkoleniowej zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu w części dotyczącej szkoleń rowerowych. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych między Klientem a firmą SH Bikes zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online lub telefonicznie na warunkach określonych w tym regulaminie i cenniku. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia.

 

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1. Rezerwacja, zawarcie umowy wypożyczenia roweru oraz płatność za wypożyczony rower.

2. rezerwacja, zawarcie umowy usługi szkoleniowej oraz płatność za szkolenie. 

 

§ 3. Rezerwacje oraz płatność 

 

 

1. Sposoby dokonywania rezerwacji - system rezerwacji on-line na stronie internetowej www.shbikes.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 508321398. Do dokonania rezerwacji wymagany jest komputer z dostępem do internetu oraz dowolna przeglądarka internetowa. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie rezerwacji wybranego modelu.  Płatności dokonuję się za pomocą zewnetrznego serwisu płatności przelewy24.pl 

2. W przypadku odwołania rezerwacji roweru przez klienta na więcej niż 4 dni przed planowanym wynajmem roweru całość wpłaconej kwoty zostanie mu zwrócona. W przypadku odwołania rezerwacji roweru  na mniej niż 4 dni przed planowanym wynajmem, zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty. Zapłata za wynajem roweru jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.

3. Z rezerwacji szkolenia rowerowego można zrezygnować bezkosztowo i bez względu na powód jeśli zrobimy to z odpowiednim wyprzedzeniem. Całość kwoty wpłaconej zwracamy gdy uczestnik zrezygnuje:

a) za szkolenie jednodniowe min. 7 dni przed szkoleniem,

b) za szkolenie z noclegiem min 10 dni przed wydarzeniem

c) za wyjazd zagraniczny min. 20 dni przed obozem 

4. Połowę wpłaconej kwoty zwracamy gdy uczestnik zrezygnuje:

a) za szkolenie jednodniowe min. 3 dni przed szkoleniem

b) za szkolenie z noclegiem min. 5 dni przed wydarzeniem

c) za wyjazd zagraniczny min. 14 dni przed obozem.

5.  Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Klienta firmy SH Bikes. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy o RODO oraz polityką prywatności znajdującą się pod tym adresem - www.shbikes.pl

 

§ 4. Obowiązki wypożyczającego rower

 

1. Obowiązki klienta wypożyczającego rower w całości okreslone są w regulaminie wypożyczalni rowerów i znajdują się w tym miejscu

 

§ 5. Reklamacje

 

1. Klient może złożyć reklamację dot. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezwłocznie to jest w czasie jej trwania lub nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wykonania. Reklamacja jest składana na adres Usługodawcy wskazany do korespondencji . Adresem do korespondencji jest adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja określa twierdzenia dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz argumenty na ich potwierdzenie. Usługodawca jest obowiązany Udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej , uważa się, że uznał reklamację.